Vi hjälper till att utbilda och anställa medarbetare på den svenska marknaden

June 25, 2022 0 Comments

Svenska rekryteringsföretag har traditionellt sett inriktat sig på medelålders och äldre arbetstagare. Ett växande antal mindre företag börjar anställa personer som är yngre än 30 år, men det är fortfarande en lång väg kvar innan dessa betraktas som en del av arbetskraften. I framtiden kommer det dock att bli svårt för rekryterare och företag att inte överväga unga för anställning.

Vi måste anställa fler, särskilt i denna digitala era. Men vi står också inför det faktum att vi redan har lyckats utbilda dem, men de kanske saknar färdigheter som de behöver för att dra nytta av och utvecklas i sina karriärer.

Genom att förse våra medarbetare med projekt och uppgifter som hjälper dem att höja sin kompetens kan vi använda detta som en möjlighet att expandera marknaden. Vi kan därför utbilda fler och därigenom öka efterfrågan på våra produkter.

På den svenska marknaden är det ett stort antal anställda som saknar yrkeskvalifikationer. De kan inte läsa och skriva på engelska, men de kan göra enkla saker som att sortera och arkivera filer och göra ströjobb.

Vi hjälper till att utbilda och anställa människor som saknar i flera aspekter, genom att hjälpa dem att snabbare komma åt information genom digitala verktyg som tillhandahålls av företag. Genom att hjälpa människor att bli mer effektiva kommer de att kunna tillgodose sina dagliga behov mer effektivt eftersom de inte kommer att ha tid för att skjuta upp.

Tjänsterna som dessa var tidigare bara tillgängliga för överklassen men nu är det möjligt för alla att komma åt dem. Att arbeta hemifrån eller från ett kontor är inte längre bara en myt om de rika eller högteknologiska startupföretagen längre.

Tidigare har vi sett att endast ett fåtal personer i ett företag kan flytta från en talangpool till en annan. Och vi har också sett att företag inte kan anställa och utbilda ett stort antal välutbildad personal samtidigt. Orsaken till detta problem beror inte på kompetensbrist utan främst på att företagen inte har tillräckligt med dem. Det är därför vi behöver dra nytta av vår talangpool och tillhandahålla en lösning som gör det möjligt för oss att attrahera och utbilda fler begåvade personer inom våra team.

Vi måste börja med att skaffa oss kunskap om mänskliga förmågor och få insikter om hur de fungerar. Utveckla sedan ett förhållningssätt baserat på dessa insikter och gör det möjligt för alla i företaget som behöver den här typen av kunskap – som nyanställda, chefer, utvecklare eller affärsutvecklingschefer – att få tillgång till dessa färdigheter

Vi är en ny sorts utbildningsföretag som hjälper företag att utbilda sina anställda. Vi har utvecklat en mjukvara som gör det möjligt för företag att utbilda sina anställda med de bästa tillgängliga teknikerna och metoderna.

För att öka de anställdas produktivitet och moral måste företag utveckla mer innehållsexpertis. Maskinerna kan hjälpa, men det finns fler behov än maskininlärning, maskinkommunikation och maskinöversättning.

Den svenska arbetsmarknaden är mycket dynamisk. Vi är också på ett sätt dynamiska och vi måste kunna anpassa oss efter våra kunders behov. För närvarande är det bara ett fåtal företag som anställer personer från den utländska marknaden – främst från USA och Australien.

Det är viktigt att kunna utbilda och leda människor effektivt. Så den nya generationen jobb fylls av maskiner.

Befattningsbeskrivningar: Maskininlärningsalgoritmer kommer att hjälpa till att ge mer precision i arbetsbeskrivningarna, och se till att arbetsbeskrivningen är tillräckligt specifik för varje jobbnivå. Men ger också en referens för specifika färdigheter och förmågor samt en lista över kompetenser.