Det är svårt att hitta bra medarbetare – så hur väljer man dem?

June 25, 2022 0 Comments

I artikeln presenteras undersökningsresultatet av “det är svårt att hitta bra medarbetare – så hur väljer du dem?” i Sverige.

Företag letar alltid efter pålitliga, produktiva medarbetare. Det är svårt att hitta bra människor med speciella färdigheter och kunskaper. Ett problem som företag står inför är hur man väljer rätt sorts personer för sin arbetsstyrka.

Chefer vill undvika att anställa okvalificerad arbetskraft, vilket resulterar i hög omsättningshastighet bland anställda och även slöseri med tid i rekryteringsprocesser. Många företag använder undersökningar och andra bedömningsmetoder för att försöka filtrera bort de dåliga äpplena från potentiella anställdas fat. Detta är en tidskrävande process som tenderar att bara sluta med att anställa dålig personal, som med största sannolikhet kommer att sluta inom 3 månader efter att ha gått med i ett företag. Det finns många verktyg tillgängliga på marknaden idag för att hjälpa företag att hitta lämpliga kandidater baserat på deras specifika behov utan krångel eller kostnader.

En utmanande arbetsstyrka är den största utmaningen för alla företag.

Företag söker nya medarbetare på arbetsmarknaden, eftersom det knappt finns några kunniga personer kvar i den nuvarande arbetsstyrkan. Problemet är särskilt akut för svenska företag, som har en åldrande arbetskraft och sällan behöver rekrytera nya arbetstagare – enligt SCB är det bara 15 % av unga mellan 20 och 25 år som sysselsätts minst ett år.

Tidigare fanns det få jobb på den svenska arbetsmarknaden, men idag står vi inför en enorm efterfrågan på duktiga medarbetare. Potentialen är stor för människor med olika kompetens och erfarenhet. Enkelt uttryckt är det svårt att hitta bra medarbetare.

Företaget anställer de bästa medarbetarna slumpmässigt med en människoliknande algoritm.

Problemet med att hitta bra medarbetare är ett vanligt dilemma för HR. Företag måste hitta bra kandidater, så de måste anställa dem. Så hur väljer de egentligen vilken av de hundratals sökande som är bäst? Den här artikeln kommer att diskutera ett par steg som HR bör ta för att utvärdera kandidater och fatta anställningsbeslut. Vi diskuterar också några vanliga fallgropar som företag ofta förbiser när de anställer personal.

Det är svårt att hitta bra medarbetare. När du måste anställa dem kan det vara en tidskrävande och stressande process. Men alternativet är att anställa personer som inte är tillräckligt bra för dina behov.

I den här guiden kommer vi att diskutera några av frågorna kring att anställa “tillräckligt bra” medarbetare och vad du behöver tänka på när du anställer dem.

Du kan hitta hundratals artiklar om hur du anställer rätt medarbetare, men de flesta av dem är inte särskilt användbara. Du kanske har många bra medarbetare som så småningom kommer att lämna ditt företag och du kommer inte att kunna hitta nya.

När företag behöver anställa de bästa medarbetarna förlitar de sig ofta på ett typiskt anställningsförfarande: en anställningstavla online. Men är detta verkligen det bästa sättet? Det finns många brister i detta koncept.

Den här artikeln beskriver varför det inte finns någon bra lösning för företag att anställa rätt personer. Den förklarar hur rekryteringsprocesser vanligtvis är överlappande och ineffektiva, på grund av vilken rekryteringsprocessen blir tidskrävande och kostsam; den diskuterar också vilka andra alternativ du kan använda istället för att anställa via en jobbbräda online.