Det är värt att skicka anställda för utbildning, förbättra sina kvalifikationer, då växer företaget

June 25, 2022 0 Comments

Företag kan spara pengar i sina arbetskraftskostnader genom att förbättra de anställdas kompetens. Många har en tendens att träffa de anställda en gång, sedan lämnar de företaget. Arbetarna trivs inte alltid på arbetsplatsen. De har olika anledningar till missnöje. En av dem är att de inte har tid att fokusera på sina uppgifter och de …

Det är svårt att hitta bra medarbetare – så hur väljer man dem?

June 25, 2022 0 Comments

I artikeln presenteras undersökningsresultatet av “det är svårt att hitta bra medarbetare – så hur väljer du dem?” i Sverige. Företag letar alltid efter pålitliga, produktiva medarbetare. Det är svårt att hitta bra människor med speciella färdigheter och kunskaper. Ett problem som företag står inför är hur man väljer rätt sorts personer för sin arbetsstyrka. …

Vi hjälper till att utbilda och anställa medarbetare på den svenska marknaden

June 25, 2022 0 Comments

Svenska rekryteringsföretag har traditionellt sett inriktat sig på medelålders och äldre arbetstagare. Ett växande antal mindre företag börjar anställa personer som är yngre än 30 år, men det är fortfarande en lång väg kvar innan dessa betraktas som en del av arbetskraften. I framtiden kommer det dock att bli svårt för rekryterare och företag att …

Vilka möjligheter erbjuder den svenska marknaden för nya företag?

June 25, 2022 0 Comments

Den svenska marknaden erbjuder nya företag många möjligheter. Det finns tusentals små och medelstora företag som behöver hjälp med sin marknadsföringsstrategi. Dessa företag har inte råd med kostnaden för en heltidsanställd marknadschef så de vänder sig till outsourcing för att få önskat resultat. Under de senaste fem åren har det skett en drastisk ökning av …

Kanske är du istället ett företag som har fått mer att göra och vill få in eller bevaka relevanta kompetenser

June 25, 2022 0 Comments

Employee Capability Assessment (ECA) och Employee Completion (EC) är en vanlig process som används av företag för att säkerställa att anställda är uppdaterade med kunskaper och färdigheter, och även kan utföra uppgifter. Många företag använder dessa program för att övervaka de anställdas prestationer. Detta gör att de kan titta på sina anställdas personliga kompetens utifrån …